DEMO 460x148

Tisztelt Kolléga!

Tárgy: Meghívó kamarai taggyűlésre

Tájékoztatom, hogy a Zala Megyei Mérnöki Kamara taggyűlését
2020. szeptember 9-én (szerda) 14.30 órakor tartjuk.
Helyszín: Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. (tetőtér)

Éves taggyűlésre ezúton meghívom és megjelenésére feltétlen számítok.

Határozatképtelenség esetén (a tagok felénél kevesebben jelennek meg) a taggyűlést változatlan helyszínnel 2020. szeptember 9-én 15.00 órára ismételten összehívom. A megismételt taggyűlés határozatképes, ha azon a bejegyzett tagok több, mint 10 %-a jelen van.

N a p i r e n d e k:

1.    Elnökségi tájékoztató a Zala Megyei Mérnöki Kamara 2019. évi tevékenységéről
2.    A Zala Megyei Mérnöki Kamara Etikai - Fegyelmi Bizottságának beszámolója
3.    A Zala Megyei Mérnöki Kamara Felügyelő Bizottságának beszámolója
4.    A Zala Megyei Mérnöki Kamara 2019. évi gazdasági – pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló elfogadása
5.    A Zala Megyei Mérnöki Kamara 2020. évi költségvetésének előterjesztése, megvitatása, elfogadása
6.    Zala Megyei Mérnöki Kamara Választási Bizottság tagok megválasztása

Zalaegerszeg, 2020. augusztus 24.

Üdvözlettel:

Sándorfi Zsigmond György sk.
alelnök

Zala Megyei Mérnöki Kamara Elnökségének 2019. évi tájékoztatója.

Regisztrált cégek