DEMO 460x148

KAMARAI DÍJTÁBLÁZAT 2019

a 10/2018. (V.12.) MMK Küldöttgyűlési határozat alapján

Tagdíjak 

 Éves díj

(Ft)  

kamarai tagsághoz kötött jogosultsággal vagy

tanúsítvánnyal rendelkező tag tagdíja

 40 000,–

jogosultsággal vagy tanúsítvánnyal

nem rendelkező tag tagdíja

15 000,–

jogosultsággal vagy tanúsítvánnyal nem rendelkező 30 év alatti tag tagdíja,

valamint a jogosultsággal vagy tanúsítvánnyal nem rendelkező

tervező gyakornokok tagdíja

5 000,–

 

Kedvezmények:

  • A tiszteletbeli, az örökös, a gyermekgondozási támogatásban részesülő, továbbá a 70 év feletti tagok a fizetendő tagdíjukból 15.000 Ft kedvezményben részesülnek.
  • A Kamtv. 25. § (7) bekezdése értelmében a kettős mérnöki, illetve építész kamarai tagok a kedvezményes tagdíjat fizetnek, amelynek mértéke a tagdíj 70%-a.
  • A 30 év alatti tagok a tagfelvétel évében, továbbá az azt követő két naptári évben mentesülnek a tagdíjfizetési kötelezettség alól.
    A kedvezmény a tagokat legfeljebb a 30. életévük betöltéséig, vagy az első jogosultság vagy tanúsítvány megszerzéséig illeti meg.

 

Nyilvántartási díjak

Éves díj

(Ft)


kamarai tagsággal nem rendelkező nyilvántartottak, valamint a

tervező-szakértő technikusok nyilvántartási díja

25 000,–

vállalkozások bejelentésének regisztrációs díja

0,–

 

Zala Megyei Mérnöki Kamara számlaszáma:

12092309-00223530-00100008

Tagdíj vagy nyilvántartási díj befizetési határidő:

2019. március 31.

 

56/2015.(V.28.) számú elnökségi határozat

A Zala Megyei Mérnöki Kamara Elnöksége határoz arról, hogy díjbekérőt kell küldeni azon kamarai tagok, illetve nyilvántartottak részére, akik március 31-ig nem fizetik(~ték) be a kamarai díjakat. Amennyiben e követelés póthatáridőre sem teljesül, azt a kamara 10.000 Ft behajtási költséggel terheli meg.

 

Szolgáltatási és adminisztrációs díjak

 

Megnevezés

Díj (Ft)

tanúsítvány kérelem díja

15 000,–

meglévő vezető tervező szakmai cím

0,–

új vezető tervező szakmai cím

50 000,–

tervező gyakornok szakmai cím

0,–

tervező műszaki ellenőr szakmai cím

20 000,–

tervező műszaki ellenőr szakmai cím további címenként

10 000,–

beruházási tanácsadó szakmai cím

20 000,–

különösen gyakorlott szakmai cím

50 000,–

különösen gyakorlott szakmai cím további címenként

30 000,–

műemlék területén különösen gyakorlott szakmai cím

30 000,–

etikai-fegyelmi eljárás kezdeményezése

30 000,–

etikai-fegyelmi eljárás fellebbezési díja

30 000,–

 

 

 

Regisztrált cégek