DEMO 460x148

A Vas Megyei Mérnöki Kamara egyik kiemelt célja, hogy méltó módon ápolja mérnök elődeink emlékét és örökségét. Ezzel is fel kívánjuk hívni a figyelmet a mérnöki tevékenységnek a gazdaság fejlődésében, a hétköznapi ember életében betöltött döntő szerepére.

Megítélésünk szerint erre kiváló és kötelező alkalom, hogy Hollán Ernő, a magyar mérnöktársadalom számára maradandót alkotva, 1866-67-ben kezdeményezte a Magyar Mérnök és Építész Egylet megalapítását, melynek aztán első, alapító elnöke is lett. Az Egyletet tekintjük a Magyar Mérnöki Kamara jogelődjének. Nyilvánvalóan a korabeli mérnökök iránta megnyilvánuló köztiszteletét jelzi, hogy ezt a pozíciót 19 éven át töltötte be. Hosszas és alapos előkészítés után az Egylet első közgyűlését 627 tag részvételével 1867. május 20-21.-én tartották meg a Budapesten. Hollán Ernő ezen kiemelkedő cselekedete meghatározó volt a magyar mérnöki tevékenység továbbfejlődésében, szervezettségében. Az Egylet létrejötte jelentősen segítette a szakmai összefogást, mai kifejezéssel az „információ áramlást”, javítva ezzel a mérnöki munka általános színvonalát.

 

Hollán Ernő Szombathely szülötte, aki a bécsi hadmérnöki akadémián 1839-ben szerezte meg hadmérnöki címét. Ismeretes, hogy Hollán Ernő az 1848-49-es szabadságharcunk egyik kiemelkedő katonai vezetője, majd a kiegyezés után közlekedési, az Andrássy-kormányban pedig honvédelmi államtitkár volt. Mivel Széchenyi István belső bizalmas köréhez tartozott nem meglepő, hogy közlekedési államtitkárként kiemelkedő szerepet vitt a magyar vasúthálózat kialakításában.

Kamaránk jogelődjének 150 évvel ezelőtti megalapításának, és természetesen magának az alapító elnöknek egy egész alakos köztéri szoborral kívánunk méltó emléket állítani. Ezt a szobrot szülővárosában Szombathelyen kívánjuk megvalósítani, mégpedig a volt Huszárlaktanya felújított parancsnoki épülete előtt, közterületen. A helyszínt különösen stílusosnak gondoljuk, hiszen a hadmérnök/honvédelmi államtitkár/kamara alapító szobra egy olyan laktanya épület előtt állhatna, amelyben a megyei Mérnöki Kamara székhelye van. Tájékozódásunk szerint a szoborállítás teljes költsége 20 millió Ft-ra tehető.

Sajnos hazánkban közterületen ma nagyon kevés mérnök szobor található, ami messze nincs arányban a magyar mérnökök országépítő tevékenységével, nem mutatja a joggal elvárható társadalmi megbecsülést. Ezen is szeretnénk változtatni a Hollán-szobor állításával és erre nagyszerű alkalomnak tartjuk a 150. évfordulót. Ráadásul Hollán Ernő személyében egy olyan mérnökembernek állítanánk szobrot, aki hazánk két meghatározó történelmi eseményében és korszakában (1848-49-es forradalom/szabadságharc és a kiegyezés) is kiemelkedő, és egyértelműen pozitív szerepet vállalt. Ezt a szobrot mi magyar mérnökök közösen állítanánk, ami reményeink szerint a mérnöki összefogást, a magyar mérnöktársadalom egységét is erősítené. Azt gondolom nem vitás: ez is nagyon szükséges lenne!

Ennek szellemében a szoborállítással kapcsolatban a következő miatt keresem meg az országos, és valamennyi területi mérnöki kamara elnökségét:
a Vas Megyei Mérnöki Kamara, mint köztestület nyilvánvalóan nincs olyan anyagi források birtokában, mely lehetővé tenné a szoborállítás önálló finanszírozását. Nagy és megtisztelő segítség lenne, ha a megyei mérnöki kamarák anyagi helyzetüknek megfelelő összeggel segítenék a kamaránk jogelődjét 150 évvel ezelőtt megalapító Hollán Ernő szobrának létrehozását. (A szobor avatását a Mérnök Egylet alapításának 150. évfordulóján, 2017. májusában kívánjuk megtenni.)

Az adományok fogadására elkülönített számlát hoztunk létre, melynek bankszámlaszáma: 10104789-62711500-01004003

Regisztrált cégek