DEMO 460x148

A Vas Megyei Mérnöki Kamara egyik kiemelt célja, hogy méltó módon ápolja mérnök elődeink emlékét és örökségét. Ezzel is fel kívánjuk hívni a figyelmet a mérnöki tevékenységnek a gazdaság fejlődésében, a hétköznapi ember életében betöltött döntő szerepére.

Megítélésünk szerint erre kiváló és kötelező alkalom, hogy Hollán Ernő, a magyar mérnöktársadalom számára maradandót alkotva, 1866-67-ben kezdeményezte a Magyar Mérnök és Építész Egylet megalapítását, melynek aztán első, alapító elnöke is lett. Az Egyletet tekintjük a Magyar Mérnöki Kamara jogelődjének. Nyilvánvalóan a korabeli mérnökök iránta megnyilvánuló köztiszteletét jelzi, hogy ezt a pozíciót 19 éven át töltötte be. Hosszas és alapos előkészítés után az Egylet első közgyűlését 627 tag részvételével 1867. május 20-21.-én tartották meg a Budapesten. Hollán Ernő ezen kiemelkedő cselekedete meghatározó volt a magyar mérnöki tevékenység továbbfejlődésében, szervezettségében. Az Egylet létrejötte jelentősen segítette a szakmai összefogást, mai kifejezéssel az „információ áramlást”, javítva ezzel a mérnöki munka általános színvonalát.

Registered members